تماس با ما

آدرس : تهران – نارمک – دانشگاه علم و صنعت ایران ساختمان ۱۵ خرداد- دفتر مجمع دانشجویان حزب الله

ایمیل: majmahezbollah@gmail.com

کانال تلگرام مجمع

تلفن : ۷۷۴۹۴۴۹۹  داخلی :۲۱۹۰

ارتباط با دبیر مجمع، مهدی شکرگزار:۰۹۱۱۷۶۲۷۶۰۰