اعضای شورای مرکزی

اللهم اجعلنا من حزبک فان حزبک هم الغالبون*

هیات موسس

برادران : مرادی – فرج اللهی – عباسی – معظمی

خواهران – دیلمی – پوراسدی

شورای اول :

جلال عباسی- محمود کمانی- نظام علی آقابالی– محبوب تیزپاز –  عبدالمجید دستغیبی-احسان صمیمی

دبیر :جلال عباسی

شورای دوم:

رسول علیخانی – عبد الکریم خیامی – رضا ظهرابی – احمدی – نظام علی آقابالی

دبیر : نظام علی آقابالی

شورای سوم:

محمد رسول علیخانی – مجید عسگری – محمد رحیم زاده –مجید عباسی – محمد طاهری

دبیر : محمد رسول علیخانی

شورای چهارم:

محمد عالی شاهی – مجید عسکری – مهدی کرمی پور – مجید رودی

دبیر : مجید عسکری

شورای پنجم :

مجید عبداللهی – مجید عسکری – امیر تفرشی کوهینی – روح الله رضوی – عبدالرحیم زابل زاده

دبیر : مجید عبداللهی

شورای هفتم :

محمد رضا روحانی نسب – هادی سلیمانی – فرهاد بیضایی – روح الله شاه حسینی – مجید شاکری

دبیر: محمد رضا روحانی نسب

شورای هشتم :

مصطفی باهنر – سید مصطفی مهدوی – حسن رحمانیان – جلال مختاری – محمد مالکی

دبیر: مصطفی باهنر

شورای نهم:

 مصطفی باهنر – هادی قدیمی – علیرضا صالحی – محمد صادق رسولی – مهدی لطفی

دبیر: هادی قدیمی

شورای دهم:

مجید آنت – محمد رضا شفیعیان – علی محمد ابراهیمی درباغی – مجتبی شهراب – هادی قدیمی

دبیر : مجید آنت – علی محمد ابراهیمی درباغی

شورای یازدهم :

مجتبی شهراب – احمد رضا بذرافشان –محمد نظمی ادیب– علی محمد ابراهیمی درباغی – هادی منعم

دبیر: مجتبی شهراب

شورای دوازدهم:

محمد جعفری – مجتبی شهراب – احمد رضا بذرافشان – محمد نظمی ادیب – مهدی خواجه زاده دزفولی

دبیر: محمد جعفری

شورای سیزدهم:

محمد نظمی ادیب – مهدی خواجه زاده دزفولی – عبدالرضا عباسی – مرتضی امینی زهان – احسان سالاری جلگه

دبیر: محمد نظمی ادیب

شورای چهاردهم:

عبدالرضا عباسی – احسان سالاری جلگه – عباس غفوری – مرتضی حق بیگی – هادی زینلی پور یزد

دبیر: احسان سالاری جلگه

شورای پانزدهم:

عبدالرضا عباسی-عباس غفوری-مرتضی حق بیگی-هادی زینلی پور یزد-مرتضی رستمی

دبیر: مرتضی حق بیگی

شورای شانزدهم:

هادی زینلی پور یزد-مرتضی رستمی- امید مهرجویی- محمد رمضانی- محسن میرفرح

دبیر: هادی زینلی پور یزد

شورای هفدهم:

مرتضی حق بیگی- امید مهرجویی- هادی زینلی پور یزد- محسن میرفرح- محمد رمضانی- نوید بهرامی

دبیر: مرتضی حق بیگی- محمدقاسم راحمی

شورای هجدهم:

مهدی شکرگزار- سعید گلی- احمدرضا سجادیان- محسن تقی نژاد- احسان اخلاقی

دبیر: مهدی شکرگزار

شورای نوزدهم:

محمدصادق کربلایی زاده-محسن فراهانچی- سید آرش معصومی نائینی- مهدی شکرگزار- علی رستم آبادی

دبیر: مهدی شکرگزار

شورای بیستم:

محمدصادق کربلایی زاده- مهدی شکرگزار- وحید الهی فر- ابوذر بلالی خراجی- علیرضا اسعدی

دبیر: محمدصادق کربلایی زاده

شورای بیست و یکم: عباس آخوندی- محمدعلی امیری- محمدصادق کربلایی زاده- محمد سالاری- ابوذر بلالی خراجی

دبیر: محمدصادق کربلایی زاده – محمد سالاری

شورای بیست و دوم: عباس آخوندی- هادی فرجیان- علیرضا اسعدی- هامون سلیمانی- محمد یکه‌خانی
دبیر: علیرضا اسعدی- هادی فرجیان

 ——————————————————————————————–

*این جمله در ابتدای دفتر صورتجلسات مجمع دانشجویان حزب الله نوشته شده است.