مبانی اقتصاد در جامعه اسلامی

admin اردیبهشت ۱, ۱۳۹۱ ۰

این جزوه مقاله ای از شهید سید محمدباقر صدر می باشد که توسط آقای هادی انصاری ترجمه شده است و اکنون پس از سی سال باز نشر می شود.

از مدیافایر دانلود کنید.

از اینجا دانلود کنید.

فرستادن دیدگاه »

What is 13 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)