انتخابات مجمع دانشجویان حزب الله برگزار شد

admin خرداد ۵, ۱۳۹۶ ۰
انتخابات مجمع دانشجویان حزب الله برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مجمع دانشجویان حزب الله انتخابات شورای مرکزی مجمع دانشجویان حزب ا… در مورخه ۲۶ اردیبهشت ۹۶ برگزار گردید و طبق شمارش آرا آقایان محمدصادق کربلایی زاده، سید آرش معصومی نائینی، مهدی شکرگزار، علی رستم آبادی حائز اکثریت آرا شدند و به عنوان شورای مرکزی این تشکل انتخاب گردیدند. آقایان احسان اخلاقی و محمد صادق برجیان نیز به عنوان عضو علل بدل انتخاب شدند. همچنین در نخستین جلسه ی شورا، آقای مهدی شکرگزار به عنوان دبیر و سخنگوی مجمع انتخاب گردید.

فرستادن دیدگاه »

What is 11 + 4 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)