بانک در جامعه اسلامی

admin فروردین ۱۹, ۱۳۹۲ ۰

این جزوه ترجمه مقاله ای از شهید سید محمد باقر صدر می باشد که توسط آقای جمال موسوی ترجمه شده است و اکنون پس از سی سال بازنشر می شود.

از جمله نکات قابل تامل در این مقاله نوع نگاه شهید صدر به مساله سرمایه داری و شیوه برخورد با آن است. می توان ادعا کرد این رویکرد و نوع نگاه شباهت های زیادی با دیدگاه استاد مطهری در کتاب خمیر شده اقتصاد اسلامی شان دارد در آنجا استاد تاکید می کنند که سرمایه داری به عنوان یک پدیده جدید نیازمند اجتهاد است.

از جمله قسمت هایی دیگری که قابل توجه است اینکه شهید صدر به هیچ وجه بانک خصوصی را نمی پذیرد و تاکید می کند که  “کار جمع آوری پول را در جامعه اسلامی باید دولت خودش از طریق بانک رسمی بر عهده بگیرد و اجازه استثمار بانکی به هیچ وجه به فرد یا جمعیت خاصی ندهد.” و دقیقا مطابق نظر نویسندگان قانون اساسی است که  در اصل ۴۴ ظهور و بروز یافته است. اما متاسفانه به سبب تفسیرهای قشری و بی ارتباط با متن امروزه شاهد تعداد زیادی بانک خصوصی در کشورمان هستیم. و لازم است کارشناسان امر اثرات این موضوع بر اقتصاد را بررسی کنند.

دیدگاه کلی ایشان به گونه ای است که بانک را نمی توان مستقل از سایر نهادهای موجود در جامعه اسلامی طرح کرد و آن  باید در ضمن نقشه کلی اقتصاد جامعه اسلامی طرح شود. لذا ایشان بحث شان را به دو طریق ادامه می دهند اول اینکه ما می خواهیم بانکی را مستقل از سایر جنبه های اجتماعی طراحی کنیم و دوم اینکه ما می خواهیم بانک را در ضمن یک طرح کامل برای جامعه اسلامی طراحی کنیم. و پاسخهایی که ایشان به هر کدام از رویکردها می دهد متفاوت است.

لینک مدیافایر

http://www.mediafire.com/view/?cfjyj40r370u7j4

فرستادن دیدگاه »

What is 11 + 15 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)