گزارش تصویری عملکرد نشریه خیزش نو در ویرگول

abbas akh فروردین ۳۱, ۱۴۰۰ ۰
گزارش تصویری عملکرد نشریه خیزش نو در ویرگول

«خیزش نو» در سال ۹۹، عضو ۲ درصد نویسنده‌ی برتر سایت ویرگول بود!

چند کلمه نوشتیم؟
مطالب خیزش نو در ویرگول چند بار دیده شد؟
مطالب خیزش نو در مجموع چند ثانیه خوانده شده‌اند؟
با مطالعه‌ی این مطالب در سایت ویرگول، چند صفحه کاغذ صرفه‌جویی شد؟
سرانه‌ی مطالعه را چقدر افزایش دادیم؟

مطالعه شماره‌های منتشر شده نشریه خیزش نو در سایت ویرگول:
شماره‌ی ۱۰۰ام نشریه خیزش نو: https://vrgl.ir/4Rb7F
شماره‌ی ۱۰۱ام نشریه خیزش نو: https://vrgl.ir/APfyU
شماره‌ی ۱۰۲ام نشریه خیزش نو: https://vrgl.ir/EyEma
ویژه‌نامه‌ی ورودی‌های ۹۹: https://vrgl.ir/FNuv0
شماره‌ی ۱۰۳ام نشریه خیزش نو: https://vrgl.ir/nCaeH

فرستادن دیدگاه »

What is 15 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)