رویای بی‌تعبیر دولت جوان حزب‌اللهی در ۱۴۰۰

abbas akh فروردین ۲۷, ۱۴۰۰ ۰
رویای بی‌تعبیر دولت جوان حزب‌اللهی در ۱۴۰۰

طی هشت سال اخیر تمام کاسه و کوزه‌ها بر سر دولت شکست که این دولت لیبرال و غرب‌زده است یا این دولت فاسد است و پیر. قطعا نگاه دولت به غرب در بدتر شدن وضعیت و به بیان مرسوم تشدید وضع موجود کمک کرد اما نباید یک بعدی نگاه کرد.

درد مردم اگرچه در این ۱۰ سال (از سال ۹۰) بیشتر شد اما وضعیت فعلی را می‌توان تنها گردن دولت لیبرال غربگرا دانست یا خیر؟

به نظر نمی‌رسد که تنها این وضعیت ثمره‌ی دولت آقای روحانی باشد. با توافق برجام، بعضی از فرماندهان سپاه و آقای قالیباف این اتفاق را تبریک گفتند. آقای رییسی در مناظره‌های انتخاباتی مدعی بودند که دولت آقای روحانی نمی‌تواند چک برجام را نقد کند و من می‌توانم. اکثریت (نه تمام) کارگزاران نظام طرفدار برجام بودند. حتی مشاور رهبر انقلاب (ولایتی) به آقای جلیلی در دفاع از مذاکرات حمله کردند.

بیش از آنکه وضعیت موجود را بخواهیم مقصر بدانیم و اشخاص را ناکارآمد، فاسد و … بدانیم، باید نظم موجود را ناکارآمد و بی‌فایده دانست. نظمی که حتی نگرش رهبری هم به آن مشخص نیست. رهبری در دیدار با دانشجویان هم حرکت دانشجویان در دفاع از کارگران قدردانی می‌کند و هم در برابر توقف خصوصی‌سازی مخالفت می‌کند، خصوصی‌سازی بدون آزادسازی قیمت! در حالی نظر برخی از کارشناسان این است که برای رفع مشکلات خصوصی‌سازی به پنج سال وقفه نیاز است. خب این تضادها را باید مورد توجه قرار داد که آیا در دولت جوان حزب‌اللهی این تضادها برطرف می‌شود و اگر بشود به نفع چه کسی بازی عوض می‌شود؟

آیا دولت می‌تواند در شرایط تأثیر بگذارد؟ قطعا بله، بحث بر تأثیرگذاری بلندمدت است که تغییر دولت در بلند مدت پاسخگو مسائل نیست و برای اصلاح دقیق این وضعیت باید در نظم تغییر ایجاد کرد نه فقط در کارگزاران.

حال که تغییر دولت تأثیری اگرچه کوتاه مدت دارد، دولت جوان حزب‌اللهی چقدر محقق شدنی است؟ اگر دولت جوان حزب‌اللهی را رهبر انقلاب مطرح کرده‌اند و افرادی را مدنظر دارند، باید دید که این دولت جوان حزب‌اللهی چقدر در نهادهای ذیل بیت محقق شده‌است.

هر چقدر عملکرد نهادهای فرهنگی ذیل بیت مثبت بوده و جوانان در آن فعالیت موفق داشته‌اند، دولت جوان حزب‌اللهی وزارت فرهنگی به آن فعالیت خواهد داشت! هر چه بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی و … شفاف بوده‌اند، وزارت نفت و … شفاف خواهند شد.

گردش مالی وزارت‌خانه‌های دولتی در حد چند هزار میلیارد تومان است، نمی‌توان کسی را که حداکثر گردش مالی‌ای که مدیریت کرده به صد میلیون نمی‌رسد را وزیر کرد. اگر رهبر انقلاب افرادی را برای دولت جوان حزب‌اللهی مدنظر دارد، باید در میان انتصاب‌های وی به دنبال این افراد گشت. اگر در این میان افراد شایسته وجود نداشتند، خود رهبر انقلاب نیز به دولت جوان حزب‌اللهی مدنظر خود بی‌مهری کرده‌ اند.

عباس آخوندی

فرستادن دیدگاه »

What is 15 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)