روز دانشجو به سبک مطالبه‌گرانه مبارک!

abbas akh فروردین ۲۳, ۱۴۰۰ ۰
روز دانشجو به سبک مطالبه‌گرانه مبارک!
ثبت درخواست مجمع دانشجویان حزب‌الله در سامانه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (iranfoia.ir)

وجود روحیه‌ی پرنشاط و مطالبه‌گر میان دانشجویان است که موجب خرسندی فراوان است (رهبر انقلاب، ۱ مرداد ۱۳۹۳)

اعضای مجمع دانشجویان حزب‌الله، مطالبه‌ی آمار و اطلاعات بودجه‌ی فرهنگی دانشگاه را در سامانه‌ی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ثبت کردند.

پ.ن: دانشگاه موظف است طِی ۱۰ روز اطلاعات را منتشر کند. در غیر اینصورت امکان شکایت از دانشگاه وجود دارد

روز دانشجو مبارک!

فرستادن دیدگاه »

What is 8 + 10 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)