امنیت، هسته‌ای، موشکی

abbas akh فروردین ۲۳, ۱۴۰۰ ۰
امنیت، هسته‌ای، موشکی

کرسی آزاد اندیشی «امنیت، هسته‌ای، موشکی»

پس از ترور شهید فخری‌زاده باید درباره‌ی بازدارندگی نظامی جمهوری اسلامی بازبینی کرد. آیا بازدارنگی‌ای که می‌گفتیم همچنان وجود دارد؟
حال باید چه کرد که امنیت مردم حفظ شود و ترور افراد درستکار روندی عادی نشود؟

زمان برگزاری: سه‌شنبه، ۱۱ آذر، ساعت ۱۸

فرستادن دیدگاه »

What is 12 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)