کرسی آزاداندیشی “دانشجو در گرداب بیم و امید”

admin آذر ۱۰, ۱۳۹۸ ۰
کرسی آزاداندیشی “دانشجو در گرداب بیم و امید”

این برنامه با موضوع چالش های دانشجوی امروز با حضور دکتر میلاد دخانچی در سالن جلسات ساختمان ۱۵ خرداد دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار خواهد شد.

فرستادن دیدگاه »

What is 15 + 8 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)