وقتی مسئولان دانشگاه از برائت از امریکا و اسرائیل خجالت می کشند!

admin اسفند ۸, ۱۳۹۶ ۰
وقتی مسئولان دانشگاه از برائت از امریکا و اسرائیل خجالت می کشند!

  وقتی مسئولان دانشگاه علم و صنعت از برائت از امریکا و اسرائیل خجالت می کشند!


صبح روز۸ام اسفند همایش روز علمِ ایران و آلمان در دانشگاه علم و صنعت در حالی آغاز شد که مسئولین این دانشگاه در اقدامی سوال برانگیز، سعی در پوشاندن و پنهان کردن پرچم های ترسیم شده امریکا و اسرائیل در کف دانشگاه داشتند .

همانطور که گفته شد در پی آغاز همایش روز علم ایران و المان، هیئتی از کشور آلمان به دانشگاه علم و صنعت دعوت شده تا در این همایش حضور یابند. اما با ورود این نمایندگان، مسئولین دانشگاه با قرار دادن دکور ها و پهن کردن فرش قرمزهایی بر روی پرچم های امریکا و اسرائیل علاوه بر مهیا کردن تدارکات میزبانی یشان، تلاش مضاعفی در پنهان کردن این پرچم ها از چشم مهمانان داشتند. ماجرا به همین جا ختم نمی شود و مسئولین چنان حساس میشوند که سعی می کنند از انتشار این خبر جلوگیری کرده تا جایی که دو نفر از حراست دانشگاه گماشته شده بودند تا هر دانشجویی که از این منظره عکس می‌گرفت، مشخصاتش توسط حراست دانشگاه ثبت شود.

فرستادن دیدگاه »

What is 11 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)