استحاله جریان دانشجویی در دعواهای سیاسی

admin دی ۱, ۱۳۹۶ ۰

سخنرانی مسعود ده نمکی در همایش انقلاب در انقلاب دانشگاه علم و صنعت ایران
آذر ماه ۱۳۹۶

فرستادن دیدگاه »

What is 10 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)