دعوت مجمع دانشجویان حزب الله از دکتر نجفی و دکتر قالیباف

admin آذر ۵, ۱۳۹۶ ۰
دعوت مجمع دانشجویان حزب الله از دکتر نجفی و دکتر قالیباف

با توجه به اظهارات دکتر قالیباف در دانشگاه علم و صنعت ایران، مبنی بر سیاسی و غیر کارشناسی بودن تعطیلی خط ۷ مترو تهران و همچنین اظهار آمادگی دکتر نجفی، شهردار تهران برای مناظره در این رابطه، مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ایران، از دکتر قالیباف و دکتر نجفی برای برگزاری مناظره ای تخصصی در این رابطه، دعوت نمود.

فرستادن دیدگاه »

What is 13 + 6 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)