تقلید این جا جایز نیست!

admin آبان ۱۰, ۱۳۹۶ ۰
تقلید این جا جایز نیست!

 لابد شنیده‌اید که تقلید در اصول دین جایز نیست و لابد پیش خودتان گفته‌اید که باشد پس در اصول دین از کسی تقلید نمی کنم، اما منظور از تقلید نکردن در این جا وا نهادن این موضوع نیست، بلکه به این معناست که پیش از تقلید در احکام دین، هرکسی باید خودش به توحید و دیگر اصول دین رسیده باشد و خودش در همه‌ی این‌ها صاحب نظر باشد و پس از آن برای عمل به فروع و احکام دین به دنبال مرجع تقلید برود.
 ما چه قدر در معرفی دین سراغ اصول دین می‌رویم و چقدر سراغ فروع و احکام؟ چه قدر به دنبال بیان اصولی چون توحید، نبوت، عدل، معاد و… هستیم و چه قدر به دنبال نماز و روزه وحجاب مردم؟ وقتی کسی از اصول دین خبر ندارد و نمی‌داند دین در اصل برای چیست و تصورش از دین تنها یک سری سخت‌گیری‌هاست که جلوی لذت و آزادی‌ آدم را می‌گیرد، دیگر چه گونه می‌توانیم توقع داشته باشیم به این دین عمل کند؟!
چه بسا حزب‌الهی‌نماهایی که چه از روی جهالت و چه از روی مصلحت‌اندیشی به جای تلاش در جهت افزایش معرفت مردم نسبت به دین خدا، بیش‌تر به دنبال این هستند که با طرح مسائلی سطحی از دین، مردم را در پیش‌آمدهای مختلف به آن سمت و سویی که خود صلاح می‌دانند، سوق دهند.
اگر دین خوب معرفی شده بود و هر کس درک صحیحی از هدف و ساختار آفرینش و جایگاه خود در این میان داشت، نیاز نبود برای هر موضوع جزئی دست به دامن کلی استدلال شویم.
آن وقت دیگر جوانان ما برای پیدا کردن راه سعادت به جای کتاب خدا و سیره اهل بیت، سراغ کتاب‌های رواشناسی و چگونه پول‌دار شویم و زندگی‌نامه‌ها‌ی فلان کارخانه‌دار یا مدیرعامل فلان شرکت‌بزرگ و… نمی‌رفتند.
وقتی کسی آرمان شهرش غرب و قهرمانش فلان شخصیت پول‌دار مدیرعامل یک شرکت بزرگ یا یک فوتبالیست مشهور شد، دیگر برای رسیدن به هدف و الگوی خودش نیازی هم به دین نمی‌بیند که هیچ، بلکه نگاهش به دین -اگر چه شاید خودش این را به زبان نیاورد و به ظاهر منکر شود- در حد یک سری آداب و سنن قدیمی می‌شود که در بین ما از گذشته رواج داشته است، نه راهی برای زندگی و رسیدن به سعادت… .

 

فرستادن دیدگاه »

What is 14 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)