نشریه خیزش ۹۵

admin مهر ۱۲, ۱۳۹۶ ۰

در این شماره می خوانیم:

سخنی با وودی ها

از خوابگاه چه خبر؟

گپ و گفت با استاد

خاطرات دانشجویی

رسالت های دانشجو در کلام ره بر

من و آرمان ها

این جا مجمعه یعنی…

قتلگاه میانمار

جهادی، اردو یا حرکت

از جهاد فرهنگی تا شهادت

معرفی کتاب

 

لینک دانلود از مدیافایر

فرستادن دیدگاه »

What is 3 + 14 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)