شماره ۸۹ خیزش نو

admin اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ ۰

در این شماره می خوانید :

پی ام دی به تاریخ پیوست

بایکوت خبری حضور وزیر علوم ترکیه در دانشگاه علم و صنعت

 

 

 

 

از مدیا فایر دانلود کنید

فرستادن دیدگاه »

What is 14 + 9 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)