شماره ۸۸ خیزش نو

admin اسفند ۱۱, ۱۳۹۵ ۰

در این شماره می خوانید :

ممنوعیت اعلام عمومی دارایی مسئولین

امر به معروف و نهی از منکر

شناخت معروف و منکر

 

از مدیا فایر دانلود کنید

فرستادن دیدگاه »

What is 3 + 3 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)