شماره ۷۹ خیزش نو

admin آذر ۱۹, ۱۳۹۵ ۰

در این شماره می خوانید:

صاحب مال و منال هیچ امتیاز و برتری ای بر فقرا ندارد

تمامیت خواهی و حقوقی که پایمال می شود

تروریست ها حامی حقوق بشر می شوند

عاشورا فراتر از شور و شعور

خرداش به دانشگاه می رود

 

از اینجا دانلود کنید

از مدیا فایر دانلود کنید

فرستادن دیدگاه »

What is 9 + 12 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)