دریافت شهریه از دانشجویان روزانه

admin شهریور ۱۵, ۱۳۹۰ ۰

به گزارش خبرنگار خیزش به نقل از وب سایت آموزش دانشگاه علم و صنعت در پی مصوبه هیات امنای دانشگاه از این پس دانشجویان روزانه ورودی ۸۹ بعد از تمام شدن ۴ سال سنوات مجاز آنها باید دو برابر دانشجویان شبانه شهریه پرداخت نمایند. این در حالی است که دریافت شهریه از دانشجویان روزانه تا کنون سابقه نداشته است اما هیات امنا به این مقدار هم اکتفا نکرده و میزان شهریه برای سنواتی های سال ۸۹ به بعد را خود تعیین خواهد کرد.

لازم به ذکر است که در راستای فشار به دانشجویان برای اتمام سریعتر دوره تحصیل چندی پیش طرح افزایش هزینه خوابگاه برای دانشجویان سنواتی نیز در دانشگاه اجرا شده است که بنا به شنیده ها هزینه خوابگاه ترمی ۴۵۰هزار تومان خواهد بود.

فرستادن دیدگاه »

What is 9 + 11 ?
Please leave these two fields as-is:
IMPORTANT! To be able to proceed, you need to solve the following simple math (so we know that you are a human) :-)