اخبار »

کرسی آزاداندیشی “دانشجو در گرداب بیم و امید”

کرسی آزاداندیشی “دانشجو در گرداب بیم و امید”

آذر ۱۰, ۱۳۹۸, هیچ دیدگاهی برای کرسی آزاداندیشی “دانشجو در گرداب بیم و امید” ثبت نشده

این برنامه با موضوع چالش های دانشجوی امروز با حضور دکتر میلاد دخانچی در سالن ...

مواضع »